ไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ 2003

 

ไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ (อังกฤษ: Microsoft Office) เป็นชุดโปรแกรมสำนักงาน พัฒนาโดยไมโครซอฟท์ซึ่งสามารถใช้งานได้ในระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์ วินโดวส์ และแอปเปิล แม็คอินทอช  ซึ่งในชุดโปรแกรมนี้ประกอบด้วย

ไมโครซอฟท์ เวิร์ด
        ไมโครซอฟท์ เวิร์ด เป็นโปรแกรมที่นิยมในการประมวลผลคำ มีความสามารถในการจัดรูปแบบตัวอักษร ย่อหน้า ใส่รูปภาพ จดหมายเวียน และอื่นๆ อีกมากมาย

ไมโครซอฟท์ เอ็กเซล
        ไมโครซอฟท์ เอ็กเซล เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการจัดทำตารางงาน มีความสามารถในการคำนวณสูตรต่างๆ พร้อมทั้งฟังก์ชันที่ช่วยในการคำนวณทางคณิตศาสตร์อีกด้วย

ไมโครซอฟท์ แอคเซส
        ไมโครซอฟท์ แอคเซส เป็นโปรแกรมฐานข้อมูล ที่เป็นที่นิยมสำหรับการทำงานในระดับสำนักงาน และ องค์กรขนาดเล็ก สามารถเก็บข้อมูล ประมวลผลข้อมูล ออกแบบฟอร์มเก็บข้อมูล พิมพ์รายงาน จัดทำเว็บไซต์ในการรับ/ส่ง ข้อมูล และยังสามารถเขียนกลุ่มโปรแกรม (Module) เพื่อใช้ในการทำงานได้

ไมโครซอฟท์ พาวเวอร์พอยต์
        ไมโครซอฟท์ พาวเวอร์พอยต์ เป็นโปรแกรมนำเสนอผลงาน สามารถนำเสนอผลงานในแบบต่างๆ รวมถึงมีแม่แบบที่ช่วยผู้ใช้ใช้งานอย่างงายดาย และมีแอฟเฟ็คแบบต่างๆ ช่วยตกแต่งให้งานนำเสนอมีความสวยงาม

นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมในชุดอีกหลายตัว (ที่ผมไม่ได้ยกมา) ซึ่งท่านสามารถเพิ่มหรือถอนโปรแกรมที่ต้องการ และไม่ต้องการจากชุดติดตั้งโปรแกรมในครั้งแรก

ไมโครซอฟท์ เวิร์ด        ไมโครซอฟท์ เอ็กเซล        ไมโครซอฟท์ แอคเซส        ไมโครซอฟท์ พาวเวอร์พอยต์


ข้อมูลทั่วไปของโปรแกรม

ประเภทโปรแกรม :  ทดลองใช้

ขนาดไฟล์ : 734 MB

ผู้พัฒนา : Microsoft

DownloadIcon

  ดาวน์โหลด

ข่าวสารด้าน IT @ ARIP

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Lady Gaga, Salman Khan