โปรแกรมเสริมสำหรับ JHCISโปรแกรม LINK_JHCIS 
ปรับปรุง 10.05.2553 โปรแกรมค้นหา,ตรวจสอบ และออกรายงานต่างๆ
พัฒนาโดยนายณรงค์ ก๋าสาย  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สอ.แม่มอกกลาง  จังหวัดลำปาง nk_2520@hotmail.com
[ภาพตัวอย่าง 1 ]   [ภาพตัวอย่าง 2 ]   [ภาพตัวอย่าง 3 ]

โปรแกรม Kamiyo_JHCIS 
โปรแกรมค้นหา,ตรวจสอบ และออกรายงานต่างๆ
พัฒนาโดย นายอิสมาแอล เจะกา  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สอ.กะมิยอ  จังหวัดปัตตานี  kamiyo11@hot
[ภาพตัวอย่าง]

โปรแกรม  ICT_YALA 
โปรแกรมแสดงรายงานต่างๆ
พัฒนาโดยทีม IT รพศ.ยะลา
[ภาพตัวอย่าง]

โปรแกรมค้นหารหัสยา SearchDrugCodeXP 
พัฒนาโดย ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข
[ภาพตัวอย่าง]
โปรแกรม JHCIS_POP2003  
โปรแกรมหากลุ่มเป้าหมายตามเงือนไข
พัฒนาโดย AlphaSoft
[ภาพตัวอย่าง]

โปรแกรมบริหารจัดการ JHCIS  
โปรแกรมค้นหาเป้าหมาย ตรวจสอบข้อมูล และจัดการข้อมูลใน JHCIS
พัฒนาโดย รพ.สต.บ้านหนองหอย
[ภาพตัวอย่าง]

ข่าวสารด้าน IT @ ARIP

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Lady Gaga, Salman Khan