โปรแกรม Sealantrogram

logoyimโปรแกรมบันทึกการให้บริการทางทันตกรรม ตามโครงการ "ยิ้มสดใส เด็กไทยฟันดี"  

ไฟล์ชุดติดตั้งถูกบีบซิบและแบ่งเป็น 3 ไฟล์ ให้ทำการดาวน์โหลดชุดติดตั้งให้ครบทั้ง 3 ไฟล์ก่อน ดาวน์โหลดเสร็จแล้ว ให้แตกไฟล์เพียงไฟล์ใดไฟล์หนึ่ง เพียงไฟล์เดียว โปรแกรม (winrar)จะ Run หาไฟล์ทั้งหมดเอง (ไม่ต้องแตกซิบไฟล์ทุกตัว)

ชุดติดตั้งโปรแกรม Sealant ไฟล์ที่ 1


ชุดติดตั้งโปรแกรม Sealant ไฟล์ที่ 2
 

ชุดติดตั้งโปรแกรม Sealant ไฟล์ที่ 3
 

ชุดอัพเดทโปรแกรม Sealant เวอร์ชั่น 4.60 

ชุดอัพเดทให้ดาวน์โหลดและแตกซิบไฟล์ แล้ว copy ไฟล์ชื่อ Sealant.exe ไปวางไว้ในฟอล์เดอร์ C:\Program Files\Sealantrogram


ตัวอย่างการแตกไฟล์บีบ (Zip file)

คลิกขวาที่ที่ไฟล์ที่ต้องการแตกซิบ แล้วคลิกซ้ายที่ Extract Here

จะได้ไฟล์สำหรับติดตั้ง

ข่าวสารด้าน IT @ ARIP

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Lady Gaga, Salman Khan