โปรแกรม NHSO_UCSearch_Client V.3


โปรแกรม NHSO_UCSearch_Client V.3
รวมโปรแกรม 2 โปรแกรม คือ NHSO UCSearch Client Version 1.4.7 และ NHSO UCAuthentication เข้าด้วยกัน โดยที่ผู้ใช้งานไม่ต้องเสียเวลาในการติดตั้งโปรแกรม 2 ครั้งเหมือนเดิม ซึ่งสามารถลดระยะเวลาในการติดตั้งโปรแกรมลงมาก และเมื่อติดตั้งโปรแกรม NHSO UCSearch Client3 Version 3.0 เรียบร้อยแล้ว สามารถใช้งานฟังชั่นหลัก

ของโปรแกรมผ่านระบบ Web Services ดังนี้

  • ตรวจสอบสิทธิจากบัตรประจำตัวประชาชน
  • ตรวจสอบสิทธิ โดยใช้ เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
  • ตรวจสอบสิทธิ โดยใช้ ชื่อ – สกุล
  • ตรวจสอบสิทธิแบบกลุ่ม
  • ตรวจสอบสิทธิออนไลน์ (UCSearch)
  • ปรับปรุงข้อมูลสิทธิประกันสุขภาพบนบัตร Smart Card


NHSO UCSearch Client3 Version 3.0 รองรบระบบปฏิบัตการ Windows ดังนี้

  • Windows XP ให้ติดตั้งไฟล์ “UCSearch3_Setup_XP.exe”
  • WinDows7 32 Bit ให้ติดตั้งไฟล์ “UCSearch3_Setup_WIN7.exe”


ดาวน์โหลดได้ที่นี่

ไฟล์การต่ออายุ License_Manager ปี 2556 สำหรับเครื่องอ่านบัตรCr. @ Phuwakorn Sirichaimetha

ข่าวสารด้าน IT @ ARIP

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Lady Gaga, Salman Khan