โปรแกรม I WelfareUC 2010

Card2โปรแกรม ขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

ไฟล์มีขนาดใหญ่ ผมจึงแบ่งไฟล์เป็น 4 Part (4 ส่วน) เพื่อง่ายต่อการแขวนไฟล์ในเว็บ
ท่านที่ดาวน์โหลดไฟล์ ควรมีโปรแกรม WinRAR อยู่ในเครื่องเปิดซิบไฟล์
และจะต้องดาวน์โหลดไฟล์ให้หมดทั้ง 4 Part ก่อน จึงสามารถแตกไฟล์ได้

ไฟล์ติดตั้งโปรแกรม part ที่ 1
 

ไฟล์ติดตั้งโปรแกรม part ที่ 2
 

ไฟล์ติดตั้งโปรแกรม part ที่ 3
 
 
ไฟล์ติดตั้งโปรแกรม part ที่ 4
 

ตัวอัพเดทโปรแกรม (แก้ Error)
 

คู่มือการติดตั้งโปรแกรม

ข่าวสารด้าน IT @ ARIP

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Lady Gaga, Salman Khan