แบบอักษร TH SarabunPSK


แบบอักษร TH SarabunPSK

ตามหนังสือเวียน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรามัน 

ที่ ยล ๐๕๒๗/ว.๒๕    ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2553
เรื่อง  โครงการฟอนต์มาตรฐานราชการไทย

แจ้งให้ทุกหน่วยงาน เปลี่ยนแปลงแบบอักษรที่ใช้สำหรับเขียนหนังสือราชการ เป็น TH SarabanPSK  ขนาดอักษร 18  พิมพ์ตัวเลขเป็นเลขไทย  (เริ่มใช้ตั้งแต่ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 เป็นต้นไป)

ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบอักษร TH SarabanPSK ได้ที่นี่ 

วิธีการติดตั้งแบบอักษร ( Font )

ไฟล์ที่ท่านดาวน์โหลดมาจะเป็นไฟล์ *.rar
หากท่านไม่มีัโปรแกรม winrar สามารถดาวน์โหลดที่นี่

ทำการแตกไฟล์  NewFont.rar ที่ดาวน์โหลดมา
โดยการคลิกขวาที่ไฟล์ แล้วเลือก Extract Here


จะพบว่าจะุมี Folder ใหม่ขึ้นมาชื่อ NewFont
ดับเบิลคลิกเปิด Folder นี้ขึ้นมาครับ

ให้ทำการ Copy ไฟล์ทั้งหมด ที่อยู่ใน NewFont


เปิด Contro Panel ขึ้นมา

วิธีเปิด
คลิกที่ Start --> Contro Panel
หรือคลิก  Start --> Settings --> Contro Panel
หรือเปิด My Computer ดูเมนูซ้ายมือคลิก Contro Panel


มองหาไอคอน Font แล้วคลิกขวา คลิก Paste (วาง)


รอให้เครื่องประมวล Font ใหม่จนเสร็จแล้ว ปิด Contro Panel ได้เลย


เสร็จสิ้นกระบวนการติดตั้ง แบบอักษร

คราวนี้เรามาทดสอบแบบอักษรที่เพิ่งติดตั้งกันครับ

เปิด Microsoft Office Word ขึ้นมา


แล้วลองพิมพ์อะไรเล่นๆ มั่วๆ ดูครับ  เสร็จแล้วก็ทำการเปลี่ยนแบบอักษร


หาแบบอักษรที่ชื่อ TH SarabunPSK  ถ้าเจอก็แสดงว่า แบบอักษรที่เราติดตั้งไปสมบูรณ์แล้วครับ...


ผลลัพธ์หลังเปลี่ยนแบบอักษร

ข่าวสารด้าน IT @ ARIP

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Lady Gaga, Salman Khan